Łukasz Grotowski, D.O

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie oraz Flanders International College of Osteopathy, terapeuta manualny (szkoła niemiecka), instruktor Pilates, dyplomowany terapeuta PNF. Obecnie asystent w szkole osteopatii FICO.W latach 2011-2015 wykładowca przedmiotu terapia manualna w Wyższej Szkole Mazowieckiej na kierunku fizjoterapia. W 2015 roku przy współpracy z IAO (International Association for Orthodontics Polska) poprowadził w Warszawie kurs „Osteopatia stomatologii" dla stomatologów i fizjoterapeutów. W lutym 2016 roku odbył się Jego autorski warsztat „Osteopatyczne podejście do pracy z układem parientalnym”. W marcu 2016 roku swoje podejście w stomatologii przedstawił na IV spotkaniu Warszawskiej Grupy Osteopatycznej. W grudniu 2016 roku w Klinice Primadent w miejscowości Bielsko-Biała poprowadził szkolenie dla stomatologów w temacie „Układ stomatognatyczny – podejście osteopatyczne.”. W kwietniu 2016 roku na VII Międzynarodowej Konferencji Naukowej PTTMMH miał wystąpienie na temat „Ból głowy u dzieci w przebiegu zapalenia zatok w aspekcie medycyny manualnej". W marcu 2017 roku przy współpracy z IAO poprowadził z Dr Czyrskim kurs dla fizjoterapeutów i stomatologów Układ stomatognatycznym - podejście osteopatyczne.

Swoją przygodę z pracą w układzie stomatognatycznym rozpoczął podczas szkolenia w Cranio-Facial Therapy Academy (Akademii Terapii Czaszkowo-Twarzowej) – system CRAFTA®. Na dodatkowych szkoleniach z zakresu fizjoterapii, terapii manualnej oraz osteopatii poszerzał wiedzę w zakresie stawów skroniowo-żuchwowych oraz dysfunkcji w obszarze twarzoczaszki. W zawodzie od roku 2006, doświadczenie zdobywał w ośrodkach rehabilitacyjnych w Warszawie oraz na szkoleniach i kursach w całym kraju.

Jego pasją jest odkrywanie tajemnic działania ludzkiego organizmu – pracy poszczególnych układów oraz ich udziału w tworzeniu spójnej całości. Uważa, że kluczem do osiągnięcia sukcesu klinicznego jest współpraca zespołu specjalistów oraz postrzeganie i rozpatrywanie problemów zdrowotnych pod wieloma względami  -strukturalnymi, funkcjonalnymi, neurofizjologicznymi oraz psychologicznymi.

 

25
Lis
2017
Łukasz Grotowski, D.O

Część I

I dzień
8 30 - 9 30 – Wprowadzenie do osteopatii w układzie stomatognatycznym. Współpraca stomatologa, fizjoterapeuty, neurologa, laryngologa, logopedy, psychologa, okulisty, chirurga szczękowego, higienistki w dysfunkcjach układu stomatognatycznego.
9:45-11:15 – Część 1. Anatomia i palpacja czaszki oraz układu stomatognatycznego
11:30-13 30 - Część 2. Anatomia i palpacja czaszki oraz układu stomatognatycznego.
13 30-14 30 – Przerwa obiadowa
14 30 -16:00 – Testy bezpieczeństwa, wskazania i przeciwskazania do terapii.
16:15-18:15 – Szwy czaszki – wprowadzenie do pracy na czaszce.

II dzień
8 30 -10:00 Osteopatyczne badanie pacjenta z uwzględnieniem układu stomatognatycznego. Różnicowanie: łańcuch wstępujący i zstępujący. Testy funkcjonalne.
10:15-12:15 – Układ nerwowy w obrębie głowy i szyi – badanie oraz terapia.
12:30-14 – .Wady zgryzu – klasyfikacja oraz prezentacja przypadków klinicznych
14-15 – Przerwa obiadowa
15-16:30 – Podsumowanie, Pytania. Rozdanie dyplomów 

 

Część II

I dzień
9-10 30 Powtórka z badania. Wnioski, spostrzeżenia z pierwszego modułu.
10 45 - 12 15 Medycyna faktu - osteopatia w stomatologii
12 30 -14 Szwy czaszki. Techniki zaawansowane.
14 - 15 Obiad
15-16 30 Powięź szyi – anatomia i terapia
16 45 - 18 15 – Techniki stawowe w obrębie głowy i szyi

II dzień
8 30 - 10 00 Techniki w obrębie mózgoczaszki
10 15 - 12 15 Techniki w obrębie twarzoczaszki
12 30 - 14 Zintegrowane techniki w obrębie systemu czaszkowo-trzewno-parietalnego
14 -15 Obiad
15 - 16 30 Żywienie w problemach układu stomatognatycznego.

Podsumowanie, Pytania. Rozdanie dyplomu.

 

część 1: od 25.11.2017 do 26.11.2017
część 2: ---
ilość miejsc: 20 / 20
cena: -