jesień 2016
mgr Ewa Górna - International Advanced PNF Instructor - IPNFA

Podczas kursu rozwijającego uczestnicy szkolenia uczą się:

-analizować zdobyte informacje
-ustalić przyczyny zaburzeń funkcjonalnych
-prowadzić własne badania w oparciu o klasyfikację ICF/ICIDH
-tworzyć specyficzny plan terapii PNF
-rozwiązywać funkcjonalne problemy pacjenta w oparciu o ograniczenia na poziomie aktywności.
 
Kurs kończy egzamin pisemny i praktyczny.  Instruktorem kursu PNF rozwijający jest Ewa Górna.

kurs trwa: jesień 2016
ilość miejsc: 16 / 14
cena: 2100zł