Warunki uczestnictwa

 1. W kursie mogą uczestniczyć fizjoterapeuci (dr, mgr, licencjat, technik), lekarze oraz studenci ostatniego roku fizjoterapii.
 2. Uczestnicy zobowiązani są przesłać wypełnioną kartę zgłoszeniową drogą elektroniczną oraz skan swojego dyplomu ukończonej szkoły/uczelni. Oryginał należy okazać pierwszego dnia kursu w celu weryfikacji.
 3. Potwierdzenie udziału w szkoleniu kursant otrzymuje drogą elektroniczną po przesłaniu do organizatora wypełnionej karty zgłoszeniowej i wpłacie na jego konto zaliczki. 
 4. O miejscu na liście decyduje kolejność wpłat. 
 5. Opłatę zgłoszeniową w wysokości 300zł należy wpłacić najpóźniej 2 miesiące przed rozpoczęciem szkolenia, a pozostałą kwotę - nie później niż dwa tygodnie przed rozpoczęciem szkolenia, z wyjątkiem kursów, gdzie termin i kwota ww.opłaty ustalana jest według odrębnego harmonogramu.
 6. Jeżeli uczestnik zrezygnuje z udziału w kursie w czasie 4 tygodni przed rozpoczęciem kursu organizator zobowiązuje się do zwrotu dokonanej wpłaty w 100%, w przypadku rezygnacji w okresie między 4 a 2 tyg. organizator zwraca 50% wpłaconej kwoty. W przypadku wycofania się w terminie krótszym niż 2 tyg. organizator nie zwraca wpłaconych pieniędzy.
 7. W przypadku dokonania opłaty zgłoszeniowej i braku wpłaty za kurs opłata zgłoszeniowa nie jest zwracana.
 8. W przypadku wycofania się uczestnika przed rozpoczęciem kursu organizator zgadza się na zastępstwo innej osoby mogącej uczestniczyć w kursie. W takim przypadku pieniądze wpłacone przechodzą na poczet zastępującego, a organizator nie rości sobie żadnych praw do odszkodowania.
 9. W razie niewystarczającej ilości dokonanych wpłat na 7 dni przed rozpoczęciem kursu, firma ‘Anna Zaglaniczny-Rehabilitacja Funkcjonalna’ zastrzega możliwość odwołania kursu bez roszczeń finansowych uczestników. Wpłacone kwoty są w takim wypadku zwracane wszystkim uczestnikom kursu lub przenoszone na inny kurs, w zależności od decyzji wpłacającego.
 10. W razie niemożności zorganizowania kursu z przyczyn niezależnych od instruktora (np.choroba) firma ‘Anna Zaglaniczny-Rehabilitacja Funkcjonalna’ zastrzega sobie możliwość zmiany osoby prowadzącej na instruktora o takich samych kwalifikacjach.
 11. W związku z możliwością zwrotów i przesunięć, każda wpłata ma charakter zaliczki. Rachunek wystawiany jest na moment rozpoczęcia kursu.
 12. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych Dane są chronione zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych /Dz.U.Nr 133/97 poz 883/. Oświadczam, że wiem o moim prawie do wglądu i poprawiania moich danych osobowych.
 13. Wyrażam zgodę na umieszczanie mojego wizerunku na stronie internetowej www.fizjokursy.com.pl oraz na facebooku.
 14. Organizator zobowiązuje się dostarczyć materiały szkoleniowe.
 15. Organizator zobowiązuje się do zapewnienia niezbędnych pomocy potrzebnych do nauki metody.
 16. Organizator zobowiązuje się do zapewnienia napoi i przekąsek podczas trwania kursu. 
 17. Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia z zajęć osoby pod wpływem alkoholu, narkotyków czy innych, zmieniających świadomość używek bez roszczeń finansowych ze strony takiego uczestnika
Powrót