Książka Spontaniczne rozluźnianie mięśniowo-powięziowe i punkty wrażliwości

Autor: J.J Debroux. D.O.

Tytuł: "Spontaniczne rozluźnianie mięśniowo-powięziowe i punkty wrażliwości" 

W pierwszym wydaniu książki Jean-Jacques Debroux D.O. przedstawił kompletne reperytorium punktów wrażliwych oraz odpowiadających im pozycji terapeutycznych. Opisał techniki oparte na hipotezach fizjologicznych.

Trzecia edycja francuska została wzbogacona o doświadczenie dydaktyczne i terapeutyczne autora. Przy leczeniu poszczególnych urazów zarówno pozycja terapeuty jak i pacjenta została przedstawiona za pomocą opisu zdjęcia. Poszukiwanie pozycji komfortu opisane jest z dużą precyzją.

Książka ta stanowi punkt odniesienia i narzędzie do nauki zarówno dla studentów osteopatii jak i pratykujących terapeutów. 

 

85,00zł
75,00zł
Powrót